Vali teine keel

Autismi Ravi Hindamise Kontrollnimekiri  (Eesti)

Information
There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Autismi Ravi Hindamise Kontrollnimekiri  (ATEC)

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.com

The Autismi Ravi Hindamise Kontrollnimekiri (ATEC Inglise keeles) töötati välja eesmärgiga hinnata ravi tulemusi. Lisaks sellele, lapsevanemad ja professionaalid kasutavad ATEC testi selleks, et hinnata inimese üldist heaolu mingi aja vältel.

ATEC hindamis-süsteem koosneb neljast alamosast: I. Kõne/ Verbaalne suhtlemine (14 küsimust); II. Sotsiaalsus (20 küsimust); III. Kognitiivne teadlikkus (18 küsimust); ja IV. Tervis/ Keha/ Käitumine (25 küsimust). Pärast seda kui ATEC küsimustele on vastatud, arvutatakse kokku alamosade punktid ja kogusumma. Kasutajad saavad testi tulemused saata ka .pdf faili formaadis e-mailile.

Märkus: Kui hakkad teabe vorm ei edasta link lõikamise ja asetamise oma brauseri navigation bar või oma andmeid võidakse kuvada kasutajatele teile edastada see. Et saata kasutajatel värske vormi näidata neile: http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised

Kui soovid lisainformatsiooni ATEC vaata: www.ariautism.com/atec/
Sugu
Calendar
ATEC Kasutaja: