Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

tabby BUL - NEW

tabby BUL - NEW

1 -no score - intro

ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИКА


Здравей, питал/а ли си се дали нещо те заплашва в Интернет? За да си отговориш на този въпрос, попълни нашия онлайн въпросник. Ще ти зададем серия от въпроси за преживяванията ти във виртуалното пространство, включително и за случаите на насилие, с които си се сблъсквал/а. Въпросникът цели да те информира до каква степен твоето поведение те прави потенциална жертва на злоупотреба онлайн. Когато отговориш на всички въпроси, ще видиш профила, който отговаря на твоето поведение, степентта на риск, както и полезни съвети как да намалиш този риск. Прочети внимателно инструкциите към въпросника. Отговори на всеки въпрос откровено. Няма правилни и грешни отговори, всеки отговаря според мнението и опита си. Колкото по-откровен/а си, толкова по-точен ще бъде твоят профил. 

1. Участва ли твоят клас в проекта TABBY? *This question is required.
Личният ти код е: код на училището ти, който ще ти кажат в клас, код на класа ти (ако си под 10 клас, сложи нула пред класа, примерно, ако си в шести клас – 06), номер на паралелката ти на латиница (a, b, v…), кой номер си в клас (ако си по-малък номер от десети, отново сложи нула отпред – примерно 09). Пример: ако си 18-ти номер от 6-ти „г“ клас и училището ти е с код 20, личният ти номер ще е 2006g18. Кодът е такъв, за да го запомниш по-лесно, защото ще попълниш този тест няколко пъти. Никой няма да каже в училище или на родителите ти какви са твоите отговори. Обещаваме!
4. В какво училище си? *This question is required.(Моля, уточнете вида на училището в съответните полета)
5. В кой клас си? *This question is required.
This question requires a valid number format.
7. Какъв е твоят пол? *This question is required.
8. Гледал/а ли си видеоклипчетата „TABBY в интернет“? *This question is required.
9. Виждали ли сте Играта на TABBY? *This question is required.
10. Играли ли сте Играта на TABBY? *This question is required.
11. Ако да, в клас ли я играхте? *This question is required.
12. Играли ли сте Играта на TABBY вкъщи, сами или с приятели? *This question is required.
13. Къде живееш? *This question is required.
14. Къде си роден? *This question is required.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software