Skip survey header

The first buildinst survey / První průzkum buildinstu

Welcome! / Vítejte!

Welcome! This is first buildinst survey. It will take you about 5 minutes to pass it and your answers will help me to improve buildinst for you in future. Most of questions are with multiple answers where you have to choose one that represents your opinion. There are also few questions in survey where you can choose multiple answers. Survey is made in two languages - first comes English and after sign "/" it comes Czech.
Vítejte! Před sebou máte první průzkum Buildinstu. Jeho vyplnění Vám zabere asi 5 minut a Vaše odpovědi mi pomohou pro Vás v budoucnu vylepšit buildinst. Většina otázek má několik odpovědí, ze kterých vybíráte jednu, která reprezentuje Váš názor. Je tu i pár otázek, kde můžete zvolit více odpovědí. Průzkum je vytvořen ve dvou jazycích - nejprve jde angličtina a po znaku "/" následuje čeština.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software