Skip survey header

Průzkum o vnímání aktivit TPCA zaměřených na podporu regionu

Page One

Děkujeme za Váš čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku. Shromážděná data nám pomohou vyhodnotit dosavadní aktivity zaměřené na rozvoj regionu a poslouží při nastavování dalších aktivit.
1. Uveďte prosím svůj věk: *This question is required.
2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *This question is required.
4. Znáte firmu TPCA? *This question is required.
5. Víte, co znamená zkratka TPCA? Prosím, vypište: *This question is required.
6. Jste rád(a) / nerad(a), že je automobilka v regionu? Uveďte, prosím, důvod: *This question is required.
7. Myslíte si, že je důležité, aby firma TPCA přispívala k rozvoji regionu? *This question is required.
8. Myslíte si, že je TPCA díky podpoře regionu lépe vnímána? Uveďte, prosím, proč: *This question is required.
10. O kterých z následujících způsobů podpory regionu ze strany TPCA jste slyšeli? *This question is required.
11. Kterých z těchto akcí jste se někdy zúčastnil(a)?
12. Myslíte si, že je podpora regionu ze strany TPCA dostatečná?
14. Kterou oblast dosavadní podpory vnímáte jako nejdůležitější? Zaškrtněte prosím tři.
15. Domníváte se, že by TPCA měla podporovat i jinou oblast? Uveďte, prosím, jakou: *This question is required.
17. Jaké zařízení vám v regionu nejvíce chybí? *This question is required.
19. Je pro vás při výběru zaměstnání důležité, zda firma podporuje region (je společensky odpovědná)? *This question is required.
20. Přemýšleli jste někdy o možnosti pracovat v TPCA? Uveďte, prosím, proč: *This question is required.
21. Jak se o tom, které projekty TPCA podporuje, nejčastěji dozvídáte? *This question is required.