Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Naročilnica na aktualno številko NGJ

Cena posameznega izvoda revije je 4,40 €.
Podatki: *Odgovor na vprašanje je obvezen.
This question requires a valid number format.
This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Prosimo, označite polja spodaj in nam s tem sporočite, ali dovolite, da vaše zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za posredovanje informacij - povabil in obvestil tudi (in jih v te namene hranimo do preklica):
Dovoljenje za zgoraj navedene obdelave vaših osebnih podatkov lahko brez posledic za izvedbo pogodbe o naročilu revije kadar koli pisno prekličete, tako da pošljete sporočilo na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 513 46 79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.
PRODAJNO-PLAČILNI POGOJI
1. Cene vključujejo stroške poštnine in 9,5-odstotni DDV. Naročnini za tujino bomo prišteli stroške pošiljanja − 37,56 EUR. 2. Naročilnica ima veljavo pogodbe, sklenjene med naročnikom in Založbo Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Naročnina na revijo National Geographic Junior velja od septembra 2018 do junija 2019, za revijo National Geographic Slovenija pa velja od naslednje številke do pisnega preklica. 3. Na osnovi sklenjene pogodbe (oddane naročilnice) kupec prejme račun, ki ga je treba plačati v enkratnem znesku v 15 dneh od oddaje naročila. V primeru izbire plačila v dveh obrokih prejme kupec račun za drugi del plačila v roku šestih mesecev od oddaje naročila. 4. Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest nad prvo poslano revijo ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Založba Rokus Klett, d. o. o, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na www.rokus-klett.si/resources/files/doc/odstop_od_pogodbe.pdf. Odstop od pogodbe sporoči: na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu 01 0513 46 79, na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Če kupec odstopi od te pogodbe, mu Založba Rokus Klett, d. o. o., brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo Založba Rokus Klett, d. o. o., izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Založba Rokus Klett, d. o .o., lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Kupec blago vrne na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec. Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 5. Vračilo blaga/Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake. Kupec ima pravico, da kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec obvestiti ponudnika najkasneje v štirinajstih dneh od prejetja blaga. Obvestilo o odstopu mora potrošnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Potrošnik mora izjavo podati pisno, in sicer po faksu na št. 01/513-46-79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov reklamacije@rokus-klett.si, blago pa mora vrniti v nadaljnjih petnajstih dneh. V tem primeru kupec sam poravna stroške, ki nastanejo ob vračilu kupljenega artikla (tudi v primeru, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti). V primeru odstopa od pogodbe Založba Rokus Klett, d. o. o., nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja. 6. Kot naročnik revije se strinjam, da National Geographic Partners, LLC (v nadaljevanju NGP), imetnik licence revije National Geographic, in njegova pridružena podjetja in ponudniki storitev, uporabijo moje zbrane osebne podatke za različne poslovne namene, vključno: za vzdrževanje in upravljanje mojega računa; za dobavo izdelkov, vsebine in storitev, ki jih zahtevam, in za izboljšanje moje izkušnje s storitvami National Geographic; za obdelavo in sledenje mojih naročil izdelkov ali storitev, za zagotovitev izdelkov, vsebine in storitev, ki jih zahtevam; za sporočanje novic glede teh vsebin, storitev ali drugih izdelkov ali druge vsebine, oziroma storitev ali drugih izdelkov, ki bi me utegnili zanimati; za odgovarjanje na moja povpraševanja ali komentarje; za nudenje storitev, izdelkov ali funkcij blagovne znamke ali združene blagovne znamke, na primer potovalnih storitev in izdelkov; za zagotavljanje ustreznega oglaševanja; za izdelavo poslovnih analiz ali za druge namene za izboljšanje kakovosti poslovanja, izdelkov in storitev NGP; ali kakor koli drugače v skladu z mojim soglasjem. 7. Pristojnost za izvensodno reševanje sporov. Družba ZALOŽBA ROKUS KLETT, podjetje za založništvo učbenikov in revij, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZALOŽBA ROKUS KLETT, d. o. o.), v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. ZALOŽBA ROKUS KLETT, d. o. o., kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pristojnost za reševanje sporov. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

 
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software