Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Kogukondade hetkeseisu uuring

Hea vastaja,

Oled jõudnud Linnalabori ja Eesti Külaliikumine Kodukant läbiviidava kogukondade hetkeolukorda kaardistava uuringu küsimustikuni. Pöördume just sinu kui oma kogukonna aktiivse elaniku poole palvega täita järgnev küsimustik, et aidata paremini mõista, milline on Eesti kogukondade hetkeseis. Küsimustikule vastamiseks kulub sul orienteeruvalt 20 min.

Sõna "kogukond" kasutatakse erinevate inimeste poolt erinevalt. Selles uuringus defineerime kogukonda järgmiselt: geograafiliselt piiritletud ühiste huvide ümber koondunud inimeste rühm, mis ise tunnetab ennast kogukonnana. Kogukonnal võib olla pikem või lühem ajalugu; see võib (kuid ei pruugi) kattuda mõne MTÜ, küla või linnaosaga; mõnes tavaliselt ühtsena tajutud kohas võib isegi olla mitu teineteisega "konkureerivat" kogukonda. Ehkki allpool leiad ka mõned küsimused, kus küsime sinu enda definitsiooni sõnale "kogukond", siis palume muudele küsimustele vastates lähtuda just eelmainitud definitsioonist.
 
Eeldame, et oled oma kogukonnaeluga piisavalt kursis, et küsimustele vastused leida. Samas aga on teretulnud, kui täidad seda küsimustikku mõne oma kogukonnakaaslasega koos või arutad mõned küsimused ühiselt läbi. Meie eesmärgiks on koguda iga kogukonna kohta üks võimalikult kompetentselt täidetud küsimustik.

Kui eelnev või miski muu takistab sind küsimustikule ühe hooga vastamast, siis saad seda alati jätkata kohast, kus pooleli jäid - link, mis saadab sulle sellekohase meeldetuletuse, asub küsimustiku-lehe ülaservas. 

Uuring valmib 2014. aasta sügisel ning on alates sellest ajast kättesaadav ja kasutatav kõigile huvilistele. Meile, Linnalabori ja Kodukandi meeskondadele, annab uuring võimaluse teha paremat ja põhjendatumat huvikaitset, et nii linna- kui külaseltside huvid riiklikul ja kohalikul tasandil paremini esindatud oleksid.

Küsimuste tekkimisel võta kontakti uuringu projektijuhi Madle Lippusega madle@linnalabor.ee või 56 667 058.

Uuringu läbiviimist rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software