Skip survey header

Renew-School Enquête 2015 Nederlands

Startpagina

Geachte respondent van onze Renew - School enquête.

Met deze enquête proberen wij enkele antwoorden te vinden over de mogelijke kansen en weerstanden t.a.v. het gebruik van modulaire geprefabriceerde renovatiemethodes om de kwaliteit van de binnenlucht en het energiegebruik van scholen in de EU te verbeteren.

De enquête heeft geen commerciële bedoelingen en zal evenmin gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Wij garanderen u volledige vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden op een zodanige wijze behandeld dat ze anoniem in de resultaten van de enquête zullen worden opgenomen. Er is geen verband tussen uw antwoorden op de vragen en uw emailadres dat u ons op het einde kunt opgeven als u meer gedetailleerde informatie van Renew-School wil ontvangen.

De enquête zal 5 tot 10 minuten in beslag nemen.

Dank u voor uw tijd en moeite!
1. Wat is uw leeftijd? *This question is required.
Kies aub slechts één van de volgende opties: