Skip survey header

Renew-School Enkät 2015 Svenska

Börja sida

Kära respondent till vår Renew - School undersökning.                                                                                          

Med denna undersökning försöker vi hitta några svar på de möjliga triggers och hinder för användning av modulära monteringsfärdiga renoveringsmetoder för att förbättra inomhusluften komfort och energianvändning av befintliga skolbyggnader inom EU.                                                                      

Undersökningen har inga kommersiella avsikter och kommer inte att användas för kommersiella ändamål.  Vi garanterar dig fullständig sekretess: dina svar kommer att behandlas på ett sådant sätt att de kommer att vara anonyma i resultaten av undersökningen.                                                                                                        

Det finns ingen koppling mellan dina svar på frågor och den e-postadress som du kan ge oss om du vill få mer detaljerad information från Renew-School.  

Undersökningen tar mindre än 10 minuter att slutföra.                                                                                
Tack för din tid och ansträngning!

1.

Vad är din ålder?

*This question is required.
Välj BARA ETT av följande alternativ.