Skip survey header

Renew-School Survey 2015 Dansk

Start side

Kære indbudte til vores Renew - Skole spørgeundersøgelse. Med denne undersøgelse forsøger vi at finde nogle svar på de mulige udløsere og barrierer for brugen af ​​præfabrikerede modulære renoveringsmetoder til forbedring af indeklima, komfort og energiforbrug i eksisterende skolebygninger i EU. Undersøgelsen har ingen kommercielle hensigter og vil ikke blive brugt til kommercielle formål. Vi garanterer dig fuldstændig fortrolighed: dine svar vil blive behandlet på en sådan måde, at de vil forblive anonyme i resultaterne af undersøgelsen. Der er ingen forbindelse mellem dine svar på spørgsmål og den e-mail-adresse, som du kun giver os, hvis du ønsker at få mere detaljerede oplysninger fra Renew School. Undersøgelsen tager mindre end 10 minutter. Tak for din tid og indsats!

1. Hvad er din alder? *This question is required.

Vælg kun én af følgende muligheder.