Skip survey header

Renew-School Undersøkelse 2015 Norsk

Start side

Kjære deltager av vår Renew School spørreundersøkelse. Med denne undersøkelsen prøver vi å finne noen svar på mulige utløsere og barrierer for bruk av prefabrikkerte modulære rehabiliteringsmetoder for å forbedre inneklima, komfort og energiforbruk i eksisterende skolebygg i EU. Undersøkelsen har ingen kommersielle hensikter og vil ikke bli brukt til kommersielle formål. Vi garanterer deg fullstendig fortrolighet; dine svar vil være anonyme i resultatene av undersøkelsen. Det er ingen forbindelse mellom dine svar på spørsmål og den e-post adressen du oppgir dersom du ønsker flere detaljerte opplysninger fra Renew School. Undersøkelsen tar under 10 minutter å gjennomføre. Takk for din tid og innsats!

1. Hva er din alder? *This question is required.
Velg bare ett av følgende alternativer.