Skip survey header

Konkurs na zaplanowanie wydarzenia na uczelni

Strona pierwsza

Dzięki za zainteresowanie się wzięciem udziału w naszym konkursie. Poświęć proszę chwilę na przeczytanie regulaminu.

Kryteria oceny oraz wygrana - zwycięski plan zostanie wybrany na podstawie:

• Efektywności - najlepszy stosunek jakości do ceny dla uczestniczących.

• Jakości rozrywki - jak dobrze będą bawić się uczestnicy?

• Budżetu - możliwość projektu wydarzenia do utrzymania się w wyznaczonym budżecie.

• Innowacji- świeżość oferowanych atrakcji i wystroju.

• Wykonalności - na ile realistyczne jest wykonanie tego wydarzenia przez klub gamingowy?

Nagrody: Do 1500 Euro (tysiąc pięćset euro) na rzecz zorganizowania wydarzenia League of Legends.

Zwycięzcy zostaną wybrani 2 kwiecień.

1. Konkurs ten jest otwarty dla wszystkich graczy League of Legends, którzy (i) ukończyli 18 lat, (ii) zamieszkują Europejski Obszar Gospodarczy, (iii) oraz są członkami uczelnianego klubu gamingowego. Riot Games może poprosić o informacje, które w mniemaniu firmy są konieczne do weryfikacji możliwości udziału w konkursie. Riot Games może również wstrzymać wydanie nagrody do czasu pomyślnego zakończenia weryfikacji.

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. Złamanie tego regulaminu unieważni uczestnictwo w konkursie.

3. Konkurs będzie trwał w przedstawionym powyżej przedziale czasowym aż do wymienionej daty zakończenia. Zgłoszenia do konkursu nadesłane po dacie zakończenia nie będą brane pod uwagę.

4. Zwycięzcy zostaną wybrani ze wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń na podstawie kryteriów oceny przedstawionych powyżej. Każdy z wygranych zostanie powiadomiony drogą e-mailową jakiś czas po dacie wybrania zwycięzców.

5. Riot Games rezerwuje sobie prawo do zapewnienia alternatywnej nagrody o podobnej wartości, jeżeli nagroda wymieniona powyżej stanie się niedostępna z przyczyn niezależnych od Riot Games. Gotówka lub inne zamienniki mogą zostać zaoferowane wedle uznania Riot Games. Żadnej z nagród nie można przekazać na rzecz innej osoby.

6. W kwestii nagrody, regulamin, gwarancje i reprezentacje, wyrażane lub sugerowane przez prawo w odniesieniu do wydania nagrody, są wyłączone w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo.

7. Odbiorca nagrody obarczony jest odpowiedzialnością zapłacenia wszelkich wymaganych podatków.

8. Od zwycięzców może być wymagane wzięcie udziału w publikacjach powiązanych z tym konkursem. Zgoda na publiczne udostępnienie swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania jest jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie.

9. Dane osobowe uczestników będą przechowywane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Wyrażasz zgodę, że Riot Games może skorzystać z podanych przez ciebie danych osobowych, aby skontaktować się z tobą w celu przekazania wyników konkursu.

10. Decyzja podjęta przez Riot Games jest ostateczna.

11. Riot Games rezerwuje sobie prawo do zawieszenia, anulowania lub zmienienia warunków konkursu i/lub do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Wszyscy uczestnicy, którzy zdecydują się na dalszy udział w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wszelkie zmiany wprowadzone do konkursu lub jego regulaminu.

12. Wszystkie strony zgadzają się przyjąć jurysdykcję irlandzkich sądów.