Yle Arenan feedback

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Hjälp oss att förbättra vår tjänst genom att skicka utvecklingsförslag eller information om problem
3. Skulle du rekommendera Yle Barnens Arena -applikationen för dina vänner eller kolleger?
(0 = mycket osannolikt / 10 = mycket sannolikt)