Skip survey header

tabby POL - NEW

1 -no score - intro

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

Witaj! Czy zadawałeś sobie kiedykolwiek pytanie, że niektóre rzeczy online przytrafiają się tylko Tobie?

Ten kwestionariusz ma Tobie pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi. Zadane zostaną Tobie pytania dotyczące cyberprzemocy i użytkowania przez Ciebie Internetu i cyberprzestrzeni.

Udzielone przez Ciebie odpowiedzi będą użyteczne w ocenie Twoich zachowań, które mogą stwarzać ryzyko stania się agresorem lub ofiarą cyberprzemocy.

Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz profil, na podstawie uzyskanych wyników. Profil ma na celu zobrazowanie poziomów ryzyka i strategii, którymi możesz się posłużyć, aby to ryzyko ograniczyć.

Przeczytaj kwestionariusz i załączone do niego instrukcje. Do każdego pytania wybierz odpowiedź, która najbliżej oddaje Twoją sytuację lub poglądy. Tutaj nie ma odpowiedzi bardziej lub mniej właściwych, chcesz się dowiedzieć po prostu jaka jest Twoja sytuacja. Wybieraj odpowiedzi najlepiej oddające Twoje doświadczenia. Precyzyjne udzielanie odpowiedzi zwiększa szanse na uzyskanie dokładniejszego profilu.

1. Czy Twoja klasa bierze udział w projekcie badawczym TABBY? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
4. Do jakiej szkoły uczęszczasz? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.(jeśli w wybranej przez Ciebie odpowiedzi znajdziesz dodatkowe pole tekstowe, to podaj dokładnie typ szkoły)
5. W której jesteś klasie? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
This question requires a valid number format.
7. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
8. Czy widziałeś kiedykolwiek filmy “tabby w internecie”? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
9. Czy kiedykolwiek wiedziałeś/ wiedziałaś gry " Tabby Plays" ? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
10. Czy kiedykolwiek grałeś/ zagrałaś ? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
11. Jeśli tak, czy grałeś/ zagrałaś w grę w klasie? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
11. Czy kiedykolwiek grałeś/ grałaś w grę Tabby w domu samodzielnie lub z przyjaciółmi? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
11. Gdzie mieszkasz? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.
12. Gdzie się urodziłeś? *To pytanie jest zaznaczone jako obowiązkowe.