Skip survey header

Wybierz najważniejsze wynalazki XX wieku

Quiz jest już zakończony. Dziękujemy.