Skip survey header

Waar staat mijn organisatie met innovatief organiseren?

1. Onze organisatie heeft een inspirerende en gedragen missie en visie met maatschappelijke relevantie en individuele betekenis
  *This question is required.
12345678910
2. De besturing van mijn organisatie is gebaseerd op gedeelde waarden en principes (in plaats van op structuren, regels en procedures) *This question is required.
12345678910
3. Onze organisatie stimuleert horizontale, onderlinge afstemming tussen medewerkers (van verschillende afdelingen) en geeft ruimte voor participatieve besluitvorming (in plaats van centrale, top-down sturing)
  *This question is required.
12345678910
4. Mijn organisatie bestaat uit zelforganiserende teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een duidelijk gedefinieerd te bereiken (extern gericht) resultaat
  *This question is required.
12345678910
5. Onze organisatie gebruikt talentmanagement om medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten en als instrument voor continue persoonlijke ontwikkeling
  *This question is required.
12345678910