Skip survey header

Onderzoek naar bevlogenheid in kleine en middelgrote organisaties

Introductie

Geachte heer/mevrouw,

Voor mijn parttime opleiding tot Master of Science in Management aan de Nyenrode Business Universiteit doe ik een afstudeeronderzoek. U zou mij hierbij kunnen helpen door het invullen van deze vragenlijst.

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. U levert daarmee een essentiële bijdrage aan mijn onderzoek. Bovendien draagt u bij aan kennisontwikkeling in een breder wetenschappelijk kader.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen in welke mate drijfveren en de perceptie van het leiderschap aan de top invloed hebben op de bevlogenheid van medewerkers die werkzaam zijn in het MKB. Zodra bedrijven weten waarom iemand werkt (drijfveren) en op welke manier dit beïnvloed kan worden door middel van leiderschap aan de top zouden zij de bevlogenheid van medewerkers kunnen verhogen. Daarmee kunnen zij het plezier in het werk en uiteindelijk de prestaties van medewerkers verbeteren. Kortom, een relevant doel en daarom een relevant onderzoek.

Doet u mee? Deelname aan dit onderzoek is geheel anoniem.

De vragenlijst begint met een aantal algemene gegevens en vervolgens worden vragen gesteld over uw drijfveren, mate van engagement en perceptie van leiderschap. Hier kunt u aangeven in hoeverre de stelling voor u van toepassing is.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de vragenlijst dan kunt u contact opnemen met n.slijkerman@ptmsc17.nyenrode.nl.

Alvast veel dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Nicole Slijkerman