Skip survey header

QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru cadre didactice

Informații cu privire la studiul QUALITAS realizat de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior

Echipa Proiectului QUALITAS realizează o cercetare sociologică, având ca obiectiv Măsurarea percepţiei privind politicile şi calitatea învăţământului superior românesc la nivel de sistem. În acest sens, vă rugăm să ne acordaţi 15 minute pentru completarea următorului chestionar.

Acest chestionar conține două tipuri de întrebări. Cele mai multe dintre întrebări sunt închise. Acest lucru înseamnă că trebuie doar să selectați varianta de răspuns care se apropie cel mai mult de poziția pe care dumneavoastră o aveți față de o anumită chestiune. Câteva dintre întrebări sunt deschise. Acest lucru înseamnă că sunteți rugat(ă) să oferiți un răspuns de tip text. 

Subliniem faptul că răspunsurile Dumneavoastră sunt anonime, iar opinia pe care o exprimaţi va fi valorificată printr-o prelucrare statistică care va fi prezentată în Barometrul Calităţii învăţământului superior românesc, postată pe site-ul ARACIS-lui.

Colaborarea dumneavoastră ne este deosebit de utilă în vederea stabilirii unei imagini concrete privind calitatea sistemului de invăţământ superior.

Vă mulţumim anticipat pentru seriozitate, implicare şi timpul acordat!
Echipa QUALITAS - Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software