Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Sophia HuisdierenEnquête

Welkom!

Beste dierenvriend,

De Sophia HuisdierenEnquête brengt in kaart hoe huisdieren in Nederland worden gehouden. Met de resultaten kan de Sophia-Vereeniging haar voorlichtingsactiviteiten en campagnes aanscherpen en nog meer huisdieren helpen aan een beter bestaan. Wij waarderen het dan ook enorm dat u de tijd neemt om onze enquête in te vullen. 

Eerst willen we u vragen om uw gegevens in te vullen. Voor de Sophia-Vereeniging is deze informatie belangrijk, want daarmee kunnen we beter bepalen hoe onze voorlichting over het houden van huisdieren eruit moet zien en wie precies de doelgroep is. Vervolgens staat telkens een bepaalde huisdiersoort centraal in de Sophia HuisdierenEnquête. Heeft u dit dier niet, dan hoeft u slechts twee vragen te beantwoorden waarna u doorgaat naar de volgende diersoort. Wanneer u wel in het bezit bent van het genoemde huisdier, dan kunt u alle vragen over dit dier invullen. 

De vragen in de Sophia HuisdierenEnquête zijn in enkelvoud opgesteld. Indien u meerdere dieren van een soort heeft dan kunt u het gemiddelde invullen, tenzij anders staat aangegeven.

Namens alle huisdieren van Nederland: heel hartelijk bedankt voor uw hulp!

 
Geslacht: *This question is required.
Ik woon: *This question is required.
This question requires a valid email address.
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? *This question is required.
Mogen wij u telefonisch benaderen met betrekking tot de Sophia HuisdierenEnquête en andere activiteiten van de Sophia-Vereeniging? *This question is required.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software