Skip survey header

Lezerspanel

Stellingen Audit Magazine 4 2015

Beste lezer,

Voor het komende nummer van Audit Magazine willen we u een aantal stellingen voorleggen. Het beantwoorden van de stellingen neemt één tot twee minuten in beslag. Onder de respondenten wordt een boekenpakket verloot.

Bij voorbaat dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,


De redactie van Audit Magazine