Inicjatywa Samorząd na plus

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Największym problemem w polskich gminach jest odzyskiwanie należności z tytułu niezapłaconych podatków, czy opłat za śmieci. Sprawdzonym rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do zwiększenia skuteczności odzyskiwania przez samorządy wszystkich należności jest udostępnianie danych o długach w bazie Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Obecne regulacje prawne nie przewidują jednak możliwości przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o wierzytelnościach wynikających z niektórych zobowiązań publicznoprawnych.

W naszej opinii – i mamy nadziej również Państwa – ustawodawca, chcąc chronić wszystkie podmioty na rynku, powinien rozpocząć prace nad zmianą Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 r. rozszerzając zakres wymiany informacji o zadłużeniu.

Zachęcamy, aby Państwo zabrali głos w naszej dyskusji i odpowiedzieli na poniższe pytanie:

 
1. Czy chcecie Państwo, aby do biur informacji gospodarczej można było dopisywać informacje o wszystkich długach (w tym o niezapłaconych podatkach, opłatach za śmieci, wszystkich rodzajach grzywien i mandatów)?