Skip survey header

VRAGEN OVER DE VVE

Vragenlijst over uw VvE

U wilt aan de slag met uw VvE en een gratis energie-advies via de gemeente Groningen! Daar helpen wij uw graag bij! Het enige dat u hoeft te doen is deze vragenlijst in te vullen. Wees zo volledig mogelijk, dan kunnen wij u beter helpen. Na het invullen van de vragenlijst neemt een adviseur contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Let op! Om in aanmerking te komen voor het gratis advies moet uw VvE voldoen aan de volgende voorwaarden
  • Er is een VvE-bestuur en dat bestuur is op de hoogte van de energiescan. Mocht dit niet zo zijn dan verzoeken wij u om uw bestuur op de hoogte te stellen van uw aanvraag voor een gratis energiescan.
  • Het VvE-complex is voor het jaar 2000 gebouwd. Complexen van vóór 1980 krijgen voorrang. 
  • VvE’s met gemengd bezit (dus ook corporatiewoningen) komen niet in aanmerking voor de gratis scan. De energiescan is namelijk bedoeld voor individuele particuliere woningeigenaren die samen een VvE vormen.
De vragenlijst bestaat uit een aantal pagina's met vragen over uw VvE en wensen. We verzoeken u de vragenlijst volledig in te vullen. 
This question requires a valid number format.