Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmējdarbības uzsākšana

1. Vai esat apsvēris iespēju uzsākt savu uzņēmējdarbību?
2. Kādā sektorā Jūs visdrīzāk vēlētos veidot savu uzņēmējdarbību?
3. Vai Jūsuprāt pašvaldība, kurā jūs dzīvojat, atbalsta uzņēmējdarbību (sevišķi tās uzsākšanas posmā)?
4. Kāds atbalsts Jums būtu nepieciešams uzņēmējdarbības uzsākšanai?
6. Jūsu dzimums
7. Kāda ir Jūsu tautība?
8. Kur atrodas Jūsu dzīvesvieta?
9. Kurā reģionā atrodas Jūsu dzīvesvieta?
10. Kāda ir Jūsu nodarbošanās? Jūs patlaban:
11. Kāds ir Jūsu mājsaimniecības kopējais tīrais ienākums mēnesī (pēc nodokļu nomaksas)?
Paldies par atsaucību!
12. New Multiple Choice
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software