Skip survey header

Lezerspanel

Stellingen Audit Magazine 1 2016

Beste lezer,

Voor het komende nummer van Audit Magazine willen we u een aantal stellingen voorleggen. Het beantwoorden van de stellingen neemt één tot twee minuten in beslag.

Bij voorbaat dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,


De redactie van Audit Magazine