NEDERLANDSE VERSIE

U heeft een vraag overgeslagen. Gelieve alle velden in te vullen. Ga naar de overgeslagen vraag.
Introductie
    


Fijn dat u wil meewerken aan de nieuwe studie naar het psychisch welzijn van LGBTi's!

Deze vragenlijst richt zich tot personen van 18 jaar en ouder die zich identificeren als LGBTi (lesbisch, homo, bi, transgender of intersekse) en die in Nederland wonen.

Invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten.


Onder de deelnemers verloten we viermaal een cadeaubon ter waarde van 50 euro.
“Een onderzoek naar de prevalentie en risicofactoren van psychosociale problemen bij LGBTi’s in Nederland.”

Informatie voor deelnemers

Beste deelnemer,
Fijn dat u overweegt om mee te doen aan dit onderzoek! Hieronder vindt u meer uitleg over het onderzoek. Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsvakje onderaan deze webpagina aan te vinken.

Van wie is dit onderzoek?
Dit is een studie van de Rijksuniversiteit Groningen en het NIVEL, in samenwerking met de Universiteit Gent en de Universiteit van Glasgow.

Waar gaat dit onderzoek over?
Met deze studie willen de onderzoekers het psychosociaal welzijn van mensen met een homo- of biseksuele oriëntatie, transgenders en mensen met intersekse in kaart brengen.
 In het bijzonder wil dit onderzoek de volgende thema’s bevragen:
  • Uw seksuele identiteit
  • Uw genderidentiteit
  • De openheid over uw seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit
  • Uw sociaal netwerk
  • Reacties uit de omgeving op uw seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit
  • Uw psychisch welbevinden, inclusief suïcidale gedachten
  • De manier waarop u omgaat met problemen
Invullen van de vragenlijst duurt hooguit 25 minuten. U kunt na het invullen van de vragenlijst kans maken op een cadeaubon 50 euro.

Voor wie is deze vragenlijst bestemd?
Deze vragenlijst richt zich tot personen vanaf de leeftijd van 18 jaar die een niet heteroseksuele oriëntatie heeft, zichzelf als transgender beschouwt en/of mensen met intersekse en die in Nederland wonen.

Wat wordt van u verwacht?
Voor het slagen van dit onderzoek, is het belangrijk dat u de volledige vragenlijst doorloopt en invult en alle instructies nauwkeurig leest. De deelname aan dit onderzoek vindt plaats op vrijwillige basis. U kan weigeren om deel te nemen aan dit onderzoek, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.

Risico’s en voordelen
Nadenken over thema’s als uw seksuele identiteit, genderidentiteit en eventuele psychische moeilijkheden kunnen misschien emotionele reacties bij u teweegbrengen. Er zijn geen gekende risico’s noch voordelen verbonden aan dit onderzoek. Mocht u tijdens of na de vragenlijst behoefte hebben aan meer informatie, een gesprek of hulp, kunt u terecht bij de hulplijnen en websites waar in de vragenlijst wordt naar verwezen en bij uw huisarts. Door deel te nemen aan dit onderzoek kunt u bijdragen aan het ontwikkelen van aanbevelingen voor preventiestrategieën voor LGBTi’s.
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek van het ziekenhuis van de Universiteit Gent en de Ethische Commissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde van de RUG.

Kosten en vergoeding
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor u. Een vergoeding is niet voorzien.

Vertrouwelijkheid
De vragenlijst wordt anoniem afgenomen. De onderzoekers beschikken dan ook niet over uw naam of adresgegevens. Uw scores op de vragenlijsten kunnen nooit teruggekoppeld worden aan uw naam.

Contact
Voor meer informatie over de studie kunt u terecht bij Dr. Diana van Bergen
Universitair docent Pedagogische Wetenschappen
d.d.van.bergen@rug.nl 
Let op: indien u in Vlaanderen woont, kan u helaas NIET deelnemen aan deze studie.