Enkät Hemorrojder

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Minienkät
Hjälp oss öka kunskapen! Svara på några frågor här nedan. Hälsningar Redaktionen.
1. Hade du nytta av informationen?
2. Behandlar du dina hemorrojder aktivt?
3. Påverkar hemorrojderna ditt vardagliga liv?
4. Är dina besvär återkommande?
5. Upplever du att det är pinsamt att prata om besvären med läkare, vård- eller apotekspersonal?
6. Kön
7. Ålder?