Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Naročilnica | Najlepši kraji na svetu

Prosimo izpolnite spodnji obrazec:
Najlepši kraji na svetu
This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
PRODAJNO-PLAČILNI POGOJI
1. Cene vključujejo 9,5- oz. 22-odstotni DDV. 2. Cene ne vključujejo poštnine v višini 3,50 EUR, ki jo plača kupec. 3. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem – to je Založbo Rokus Klett. 4. Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Založba Rokus Klett, d. o. o., o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na www.rokus-klett.si/resources/files/doc/odstop_od_pogodbe.pdf. Odstop od pogodbe sporoči: na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu 01 0513 46 79, na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Če kupec odstopi od te pogodbe, mu Založba Rokus Klett, d. o. o., brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo Založba Rokus Klett, d. o. o., izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Založba Rokus Klett, d. o .o., lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Kupec blago vrne na naslov Skladišče Založbe Rokus Klett, d. o. o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec. Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 5. Vračilo blaga/Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake. Kupec ima pravico, da kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec obvestiti ponudnika najkasneje v štirinajstih dneh od prejetja blaga. Obvestilo o odstopu mora potrošnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Potrošnik mora izjavo podati pisno, in sicer po faksu na št. 01/513-46-79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov reklamacije@rokus-klett.si, blago pa mora vrniti v nadaljnjih petnajstih dneh. V tem primeru kupec sam poravna stroške, ki nastanejo ob vračilu kupljenega artikla (tudi v primeru, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti). V primeru odstopa od pogodbe Založba Rokus Klett, d. o. o., nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja. 6. Do polnega plačila ostanejo knjige last Založbe Rokus Klett. 7. Pristojnost za izvensodno reševanje sporov. Družba ZALOŽBA ROKUS KLETT, podjetje za založništvo učbenikov in revij, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZALOŽBA ROKUS KLETT, d. o. o.), v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. ZALOŽBA ROKUS KLETT, d. o. o., kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pristojnost za reševanje sporov. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software