Skip survey header

Soutěž pro překlad

1. Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov "led : brusle". Na pořadí slov ve dvojicích záleží.