Skip survey header

Test - psaní čárek

1. Která věta je správně?