Skip survey header

Test - příjímací zk gymnázium 2

1. Která z následujících vět obsahuje chybný tvar zvýrazněného slova?