Skip survey header

Trüki- ja Pakendiliidu koolitusvajaduse uuring

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit viib läbi küsitlust trüki- ja pakendivaldkonna ettevõtete seas, et teada saada, milline on ettevõtete tänane koolitus- ja täiendõppe vajadus.

Vastused on meile abiks täiendõppekursuste, seminaride ning koolituste planeerimisel 2016-2017 aastal.Palume küsiltusele vastata hiljemalt 10. maiks.
1. Kas ja milliseid töötajaid soovite ettevõttes koolitada?
2. Kuidas leiate ettevõttesse oskustöötajaid?
3. Kuidas hindate tänaste trükitehnoloogia erialal kutseõppe lõpetanud noorte baasteadmisi?
Space Cell TrükkalidTrükiettevalmistajad
Väga hea
Hea
Keskpärane
Pigem ei ole rahul
Ei ole üldse rahul
5. Kas soovite oma ettevõttesse praktikale trükieriala tudengeid
6. Septembris 2016 avab Tallinna Polütehnikum trükitehnoloogia 5. taseme kutseõppe töötavale spetsialistile.
Täiendõpe on sessioonõppes 6 kuud (õppetsükkel on 2 päeva kuus) ja keskendub peamiselt trükikvaliteedi ohjamisele.

Kas saadate oma ettevõtte trükispetsialistid täiendkursustele?

 

7. Septembris 2016 avab Tallinna Tehnikakõrgkool 6. taseme kutseõppe Tootmiskorralduse erialal (4 aastat kaugõppes). Lõpetajad saavad kõrghariduse ja tootmisjuhi kvalifikatsiooni. Kas näete oma ettevõttes huvi tootmisjuhtide kvalifikatsiooni tõstmise vastu?
8. Trüki- ja Pakendiliit on algatanud digitrükimasina operaatori kutsestandardi loomise, mille valmimisel on võimalik eriala õpetada kutsekoolis. Kas näete oma ettevõttes vajadust digitrükile spetsialiseerunud oskustööjõu järele?
9. Millistes valdkondades näete veel koolitusvajadust ja huvi?
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software