Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Personeeluitwisselingen tussen MKB-ondernemingen in EU lidstaten

Inleiding

De Europese Commissie is geïnteresseerd in het peilen van interesse voor een regeling ter ondersteuning van personeeluitwisselingen tussen MKB-ondernemingen in EU lidstaten en in een beperkt aantal andere landen. De uitwisseling bestaat uit de tijdelijke plaatsing van een werknemer in een ander bedrijf (eenrichtingsuitwisseling).
 
Het onderzoek is bedoeld om feedback van bedrijven te verzamelen over de uitvoerbaarheid, aantrekkelijkheid, organisatie, en andere aspecten van deze regeling. De inzichten van een Europees bedrijf zoals het uwe zijn fundamenteel voor het ontwerp en de ontwikkeling van deze regeling.
We ontvangen ook graag feedback van bedrijven die de regeling niet interessant vinden of denken dat de regeling niet relevant is.
 
Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
 
De regeling is bedoeld om personeelsuitwisselingen tussen bedrijven in Europa te ondersteunen. Hier volgen een aantal beoogde functies van de regeling:
 • Bedoeld voor elk type MKB-onderneming in Europa en een aantal derde landen
 • Met bemiddelingsdienst om het vinden van geschikte partners makkelijker te maken
 • Er zijn geen kosten aan de uitwisseling verbonden voor het ontvangend bedrijf
 • Salarissen en andere vergoedingen worden door het uitzendend bedrijf betaald
 • Reis- en verblijfskosten voor de uitwisseling worden gefinancierd door de EU
 • De uitwisseling kan 1 tot 6 maanden duren (de optimale duur van de uitwisseling is onderdeel van deze enquête)
 Potentiële voordelen voor de bedrijven – zowel voor het uitzendend als voor het ontvangend bedrijf:
 • Ontwikkeling van de werknemer
 • Uitbreiding / versterking van commerciële relaties tussen MKB-ondernemingen
 • Nieuwe internationale contacten
 • Nieuwe kennis over buitenlandse markten
 • Nieuwe ideeën voor MKB-ondernemingen
 • Uitbreiding / ontwikkeling van de onderneming in andere landen
Wij danken u voor het beantwoorden van de vragen. Het onderzoek is anoniem, en uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Indien u meer informatie over de uitwisselingsregeling wil ontvangen kunt u uw mailadres opgeven aan het einde van de enquête.
1. Informatie over uw bedrijf / het bedrijf waar u voor werkt – vink hieronder de opties die van toepassing zijn
2. Als u de bovengenoemde aspecten en voordelen in beschouwing neemt, bent u dan van mening dat uw bedrijf deel zou kunnen nemen aan deze uitwisselingsregeling? *Deze vraag is verplicht.
3. U heeft aangegeven dat uw bedrijf / u eventueel zou deelnemen aan een uitwisselingsregeling. Beschrijf uw potentiële deelname.

Mijn bedrijf zou deelnemen als... (U kunt meer dan 1 optie aangeven, vink de geschikte opties): *Deze vraag is verplicht.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software