Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Toetamaks ettevõtete vahelist töötajate vahetust

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon on soovib katsetada toetusskeemi toetamaks ettevõtete vahelist (VKEd) töötajate vahetust Euroopa Ühenduse liikmesriikides ning valitud kolmandates riikides. Selline vahetus kätkeb endas töötaja ajutist üleviimist mõnda teise Euroopa ettevõttesse (nn. ühesuunaline vahetus).
 
Antud uuringu eesmärk on koguda ettevõtetelt tagasisidet nimetatud programmi teostatavuse, atraktiivsuse, läbiviimise ning selle võimalike eripärade kohta. Euroopa ettevõttena on teie arvamus olulise tähtsusega selle toetusskeemi kujundamisel ja väljaarendamisel.
Samuti soovime julgustada vastama ka neid firmasid, kelle arvates selline töötajate liikumine ei ole mõistlik või kelle arvates pole see nende jaoks oluline.   
 
Uuringu täitmiseks kulub umbes 5-10 minutit. Enne küsimustele vastamist palume läbi lugeda lühike vahetusprogrammi tutvustus.
 
Nagu öeldud, toetab planeeritud toetusskeem töötajate vahetust Euroopa firmade vahel. Järgnevalt mõned vahetusprogrammi pakutavad eelised:
 • See on avatud kõigile Euroopa ja mõnede kolmandate riikide VKE-dele.
 • Sobivate vahetuspartnerite leidmisel pakutakse professionaalset abi
 • Vastuvõtvale firmale ei kaasne mingeid saabuva töötaja vastuvõtukulusid
 • Saatjafirma jätkab töötajale palga ja muude hüvitiste maksmist kogu vahetusperioodi jooksul
 • vahetusperioodi ajal tehtavad sõidu- ja elamiskulud hüvitatakse vahetusprogrammi raames
 • Vahetuse kestus on ühest kuni kuue kuuni (seda veel katsetatakse)
Võimalik kasu ettevõtetele – nii neile, kes töötaja teise ettevõttesse saadavad kui neile, kes vastu võtavad, on:
 • Töötaja areng
 • Ärisidemete arendamine/tugevdamine VKE-de vahel
 • Uued rahvusvahelised kontaktid
 • Uued teadmised välisturgudest
 • Uued ettevõtlust puudutavad ideed/lähenemised
 • Ettevõtluse laiendamine/arendamine teises riigis
Täname vastamast. Uuring on anonüümne ja teie vastuseid käsitletakse konfidentsiaalsena. Kui soovite, võite meile edastada oma elektronposti aadressi ja me edastame teile rohkemat vahetusprogrammi puudutavat informatsiooni.
1. Palun rääkige meile oma ettevõttest/ettevõttest, kelle heaks töötate – palume märkida ainult kohalduvad vastused
2. Tutvudes ülaltoodud põhimõtete ja kasuteguriga, kas näeksite oma ettevõtet osalemas sellises ettevõtete vahetusprogrammis? *See küsimus on kohustuslik.
3. Te märkisite ära, et teie ettevõte/teie võiksite potentsiaalselt osaleda ettevõtte vahetusprogrammis. Palume märkida kuidas *See küsimus on kohustuslik.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software