Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

AB Üye Ülkelerinde KOBİ’ler arası personel değişimi

Giriş Sayfası

Avrupa Komisyonu, AB Üyesi Devletler sınırlarında bulunan şirketleri (KOBİ’ler) ve seçili üçüncü ülkeler arasındaki personel değişimlerine ilişkin programın etkisi üzerinde çalışmaktadır. Buradaki değişimden kasıt, çalışanın geçici süreliğine (tek yönlü değişim) Avrupa’da başka bir iş yerinde istihdamının sağlanmasıdır.
 
Bu anket, şirketlerden adı geçen programın fizibilitesi, etkisi, organizasyonu ve özellikleri ile ilgili geri bildirim almaktır. Bir Avrupa ülkesi olarak, görüşleriniz bu programın dizaynı ve geliştirilmesi için büyük önem arz etmektedir. 
 
Bizler bu anketle ayrıca, verdikleri cevaplarla bu dolaşım programının iyi bir fikir olmadığını düşünen veya bu programın kendileri ile ilgisi bulunmadığını düşünen şirketleri de, konu ile ilgili olarak cesaretlendirmek istemekteyiz.
 
Anketi doldurmak yalnızca 5-10 dakikanızı alacaktır. Lütfen cevaplamaya başlamadan önce, aşağıdaki değişim programına ilişkin kısa sunumu okuyunuz.
 
Daha önce de belirtildiği gibi, planlanan program Avrupa’da bulunan şirketler arasında çalışan değişimini desteklemektedir. Değişim programına dair öngürülen bazı özellikler şöyledir: 
 • Program, Avrupa’daki ve seçili üçüncü ülkelerde bulunan her tür KOBİ’ye açıktır.
 • Bir eşleştirme hizmeti aracılığyla uygun değişim partnerlerini bulmada yardım sağlanacaktır.
 • Değişim yoluyla bir personel çalıştırmak, şirkete herhangi bir mali yükümlülük getirmeyecektir.
 • Maaşlar ve diğer faydalar, personeli gönderen şirket tarafından ödenmeye devam edecektir.
 • Değişim süresince, seyahat ve yaşam giderlerine ilişkin ödenek sağlanacaktır.
 • Değişim bir ila altı ay arasında olacaktır (bu süre test edilecektir).
Şirkertlerin elde edeceği olası faydalar – çalışan gönderen statüsündeki şirket ve çalışana ev sahipliği yapan şirket olarak – şöyledir:
 • Çalışanın profesyonel gelişimi
 • KOBİ’ler arası iş ilişkilerini geliştirmek / sağlamlaştırmak
 • Yeni uluslararası irtibatlar kurmak
 • Yabancı piyasalar hakkında yeni bilgiler edinmek
 • İş alanına yönelik yeni fikirler / yaklaşımlar edinmek
 • Başka bir ülkede iş alanını genişletmek / geliştirmek
Anketimizi cevaplandırdığınız için teşekkür ederiz. Ankette kimlik bilgileri veya imza gerekmemektedir ve cevaplarınız gizli tutulacaktır. Dilerseniz, ankete e-posta adresinizi yazabilir ve bizden değişim programı hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
1. Lütfen bize şirketiniz / çalıştığınız şirketle ilgili bilgi veriniz – size uygun olan kutucukları işaretleyiniz.
2. Yukarıda belirtilen temel özelliklere veya faydalara bakarak, şirketinizin bu tür bir işletme değişim programında yer alabileceğini düşünüyor musunuz? *Bu soru gereklidir.
3. Şirketinizin / kendinizin potansiyel olarak işletme değişim programında yer alabileceğini belirttiniz. Lütfen nasıl yer alabilieceğinizi belirtiniz. 

Şirketimin bu programda .... olarak yer alabileceğini düşünüyorum        (birden fazla seçenek mümkündür, size uyan tüm seçenekleri işaretleyiniz) *Bu soru gereklidir.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software