Skip survey header

Tiesiska kokmateriālu ieguve ES - Latvia

Paldies par dalību šajā aptaujā! Aptaujas anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 5 minūtes Jūsu laika.

Jūsu viedoklis palīdzēs labāk izstrādāt apmācību programmas, lai efektīvāk ieviestu ES Kokmateriālu regulas prasības.

Visi Jūsu sniegtie dati ir konfidenciāli un anonīmi pat tajā gadījumā, ja minēsiet sava uzņēmuma nosaukumu.

Ar visa laba vēlējumiem

NEPCon (Nature, Ecology and People Consult), bezpeļņas organizācija, kas darbojas, lai paaugstinātu apņēmību un veiktspēju ilgtspējas ieviešanai par vispārpieņemtu praksi.

This project is supported by the LIFE Programme of the European Union