Skip survey header

Test: České děti už neumí česky. A co vy, rozumíte ještě staré dobré češtině?

1. Je jho to samé, co jařmo? *This question is required.