Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Values

Värderingar - Values

Syftet med denna enkät är att skapa en insikt hur företagsvärderingar påverkar konsumentens köpbeteende. Enkäten behandlar områdena HBT, Etnisk/kulturell mångfald, Funktionsnedsättning eller Annat. 
Om du vill veta definitionen av HBT, Etnisk/kulturell mångfald, Funktionsnedsättning eller Annat, gå då till http://mibarometern.se/survey_values_2016.06.02.html#Information_SWE. Där kan du också hitta information om företagsvärderingar och varför det är viktigt att förstå hur de påverkar köpbeteenden.


The objective of this survey is to get an insight in how company values impact the purchasing decisions of the consumers. The survey covers the categories LGBT, Ethnic origin, Disability and Other. 
If you want to know the definition of LGBT, Ethnic origin, Disability or Other, then please go to http://mibarometern.se/survey_values_2016.06.02.html#Information_ENG. There you can also find information about company values and why it's important to understand its impact on the purchasing decision.


 
1. Har du någon gång under de senaste 24 månaderna valt ett företag framför ett annat för att de har positiva värderingar inom ett eller fler av följande områden?
(Have you over the last 24 months chosen a company over another because they had positive values in one or more of the following categories?)
Space Cell Ja (Yes)Nej (No)Vet ej (Don't know)
HBT (LGBT)
Etnisk/kulturell tillhörighet (Ethnic origin)
Funktionsnedsättning (Disability)
Annat (Other)
2. Vet du vilka företag som står för värderingar inom ett eller fler av följande områden?
(Do you know which companies that stand for values in one or more of the following categories?)
Space Cell Ja (Yes)Nej (No)Vet ej (Don't know)
HBT (LGBT)
Etnisk/kulturell tillhörighet (Ethnic origin)
Funktionsnedsättning (Disability)
Annat (Other)
3. Skulle du vilja veta vilka [fler] företag som står för värderingar inom ett eller fler av följande områden?
(Would you like to know which [additional] companies that stand for values in one or more of the following categories?)
Space Cell Ja (Yes)Nej (No)Vet ej (Don't know)
HBT (LGBT)
Etnisk/kulturell tillhörighet (Ethnic origin)
Funktionsnedsättning (Disability)
Annat (Other)
4. Hur viktigt är det för dig att de företag du använder dig av står för postiva värderingar inom ett eller flera av följande områden?  Använd dig av värdena 1-5 där 1=inte viktigt alls och 5=mycket viktigt.
(How important is it for you that the businesses you use stand for positive values in one or more of the following categories? Use the value 1-5 where 1=no importance and 5=Very important)
Space Cell 1 (inte alls/not)2 (lite/little)3 (samma/neither)4 (mer/more)5 (mycket /very)Vet inte (Don't know)
HBT (LGBT)
Etnisk/kulturell tillhörighet (Ethnic origin)
Funktionsnedsättning (Disability)
Annat (Other)
5. Vilken åldersgrupp tillhör du?
(To what age group do you belong?)
6. Kan du eller någon i din familj/vänkrets identifiera sig med en eller fler av följande grupper?
(Do you or someone in your family/friends identify with one or more of the following groups?)
7. Kön?
(Gender?)
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software