Skip survey header

Test: Víte, co vás v létě čeká za svátky, zvyky a tradice?

1. 5. července slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jak se původně tito dva bratři jmenovali? *This question is required.