Skip survey header

CWSMER CUDD MEIC

Hoffem ddeall sut y gallem wella Meic, byddem yn ddiolchgar os gallet ti lenwi'r arolwg yma am dy brofiad.

Mae dy gyfranogiad a chyfraniad yn bwysig iawn i ni ac rydym yn ddiolchgar iawn.

1. Sut wnes di gysylltu?