Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Bevraging huisartsen

Vraagstelling over samenwerking van huisartsen met (eerstelijns)psychologen - zelfstandig gevestigde psychologen

Aan de huisartsen - 2de oproep

U hebt de online vragenlijst ‘over de samenwerking met (eerstelijns)psychologen’ nog niet kunnen invullen? U wenst toch nog deel te nemen aan het onderzoek van de SEL Gent?

Mogen wij u vragen om alle vragen in onderstaande vragenlijst te beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’ of ‘geen idee’. Het invullen van de lijst duurt ongeveer 5 minuten.
U kunt deze lijst tot 20 februari 2017 invullen. Wij zouden dit enorm waarderen!

Waarom deelnemen? De SEL Gent wil graag een overzicht krijgen van de samenwerking van huisartsen met (eerstelijns)psychologen - zelfstandig gevestigde psychologen. Daarom vragen we aan de huisartsen om ons te laten weten welke manier van werken zij momenteel toepassen in de samenwerking met de psychologen.
 
Alvast bedankt voor de extra inspanning! U wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit onderzoek.

Het bestuur van de SEL Gent
 
1. Bij welke huisartsenkring bent u aangesloten? *This question is required.
2. Ik/wij werk samen met een eerstelijnspsycholoog verbonden aan “Het Pakt *This question is required.
3. Ik/wij werk samen met een eerstelijnspsycholoog niet verbonden aan “Het Pakt“ *This question is required.
4. Ik/wij werk samen met een psycholoog verbonden aan de praktijk *This question is required.
5. Ik/wij werk samen met verschillende psychologen uit de omgeving *This question is required.
6. Ik/ wij werk samen met een ambulante psycholoog verbonden aan een ziekenhuis *This question is required.
7. Ik/wij werk samen met een vaste psycholoog niet vast verbonden aan de praktijk *This question is required.
8. Ik/wij werk niet samen met ambulante psychologen *This question is required.
9. Ik/wij wens in de toekomst samen te werken met een eerstelijnspsycholoog *This question is required.
10. Ik/wij wens in de toekomst samen te werken met een psycholoog *This question is required.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software