IKT-hariduse uuring: Õpilaste küsitlus

Siin lehel on sul jäänud mõni küsimus vastamata. Palun kontrolli oma vastused üle. Leia viga
Hea õpilane!

Sinu kool osaleb üle-eestilises õpilaste ja õpetajate digioskuste uuringus. Palun leia kuni 15 minutit aega ning vasta küsimustele selle kohta, mida sa koolis tundides teed ja missuguseid digivahendeid (nutitelefon, arvuti, tahvelarvuti, robootikaseadmed ja muud) seal kasutad.

Küsitlus on anonüümne. See tähendab, et me kogume küll kokku kõikide õpilaste antud vastused, aga me ei saa teada, missugune õpilane ja kuidas vastas.

Küsitlusele vastanud õpilaste vahel loosime välja kaks tahvelarvutit Huawei T2 10.0 Pro koos kaantega. Kui sa soovid loosimises osaleda, sisesta küsimustiku lõpus oma e-posti aadress (või nimi). Lubame, et kasutame sinu aadressi ainult auhinna loosimiseks ja võidu korral sinuga ühenduse võtmiseks. Samuti lubame, et ei seosta sinu vastuseid sinu e-posti aadressiga.

Kõige aktiivsemalt küsitluses osalenud koolide vahel loosime lisaks välja kaks klassikomplekti (ühes komplektis on 12 arvutit) Huawei T2 10.0 Pro tahvelarvuteid koos kaantega.
 

Küsimuste korral võta ühendust:
Hanna-Stella Haaristo
Poliitikauuringute Keskus Praxis
hannastella.haaristo@praxis.ee
Telefon 640 8006
 
Uuringu tellija on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Uuringu tulemusi kasutatakse õppekorralduse kavandamises ja õppekavade arenduses. Auhinnad paneb välja IT Akadeemia programm IT-erialade vastu huvi äratamiseks ning IKT-hariduse laialdaseks juurutamiseks üldhariduskoolides.

Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software