Skip survey header

ID Profiili

Vahvistu ja uudistu työssä

ID Profiili eli työidentiteettiprofiili auttaa sinua jäsentämään ja arvioimaan työidentiteettisi vahvuuksia ja kehittämisalueita.

Profiilia voidaan käyttää itsetuntemuksen ja ammatillisen kehittymisen työvälineenä. Sitä voi soveltaa myös kehityskeskustelun tukena tai  työryhmän, työyhteisön, esimiestyön tai toimintakulttuurin valmennuksen osana. 

ID Profiili ja Työyhteisöprofiili ovat henkilökohtaisia arviointityökaluja kehittymisen tueksi, eivät absoluuttisia mittareita.


Työkalut perustuvat työidentiteettiä, toimijuutta ja voimautumista koskevan tutkimustiedon soveltamiseen ammatillisen kehittymisen tueksi.
 

Kasvun ja tuloksellisuuden tueksi