2017 Parent Survey - Polish

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Ankieta: Mój głos, moja szkoła 2017

Jeśli do danej szkoły uczęszcza więcej niż jedno Pana (Pani) dziecko, w poniższych odpowiedziach proszę brać pod uwagę wyłącznie najstarsze. Jeśli ma Pan (Pani) dzieci uczęszczające do innej szkoły, będziemy wdzięczni za wypełnienie drugiej ankiety dotyczącej tamtej szkoły. Wszystkie odpowiedzi są anonimowe i zostaną zestawione z odpowiedziami innych rodziców z danej szkoły.

Wypełnienie ankiety zabierze 10-15 minut. Należy zrobić to za jednym posiedzeniem. Jeśli zamkniesz swoja wyszukiwarkę w trakcie wypełniania, informacje nie zostaną zapisane.

Kliknij na "Dalej" aby zacząć.