Change management undersøgelse

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Introduktion

Tak for din deltagelse i denne undersøgelse, som har til formål at belyse danske organisationers evne til at håndtere organisatoriske forandringer. Spørgeskemaet tager kun 5-8 minutter at gennemføre. Alle dine svar behandles med største fortrolighed.

De følgende spørgsmål vil omhandle forandringsinitiativer i din organisation. Vi gør opmærksom på, at reelle forandringsinitiativer ofte ikke opfattes som sådan. Ved forandringsinitiativer menes i denne undersøgelse enhver form for organisatorisk omlægning eller transformation (også selvom disse ikke er benævnt som forandringsinitiativer af ledelsen).

Resultaterne vil efterfølgende blive publiceret i anonym form, og har du lyst til at modtage dem direkte, så kan du indtaste din e-mail adresse til sidst.

Tryk på ’Næste’ for at begynde.