Cộng lắng nghe: khách hàng

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
THÔNG TIN CHUNG

Hiểu rằng mọi ý kiến của bạn là những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Cộng, hy vọng bạn có thể dành vài phút để chia sẻ với chúng tôi những cảm nhận của mình ! 
1. Ba (03) thương hiệu đầu tiên bạn nghĩ đến khi đi cà phê là ? *This question is required.
2. Cho thang điểm từ 1 (tệ nhất) đến 5 (tốt nhất) dành cho các thương hiệu bạn nghĩ tới tại câu hỏi 1:
  *This question is required.
2. Cho thang điểm từ 1 (tệ nhất) đến 5 (tốt nhất) dành cho các thương hiệu bạn nghĩ tới tại câu hỏi 1:   *This question is required.No.1No.2No.3
Địa điểm
Không gian
Nhân viên
Đồ uống
Thời gian phục vụ
Ưu đãi
3. Bạn quan tâm đến yếu tố nào nhất khi lựa chọn quán 1 địa điểm đi cà phê ?
(Chọn tối đa 3 tiêu chí) *This question is required.