Skip survey header

Opvoedingsbron

Opvoedingsbron

Over de inhoud, het gebruik en de vorm.
Beste lezer,

Sinds drie jaar ontwikkelen wij als gezamenlijke bonden het gratis digitale magazine Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt daarnaast in gedrukte vorm meegestuurd naar de abonnees van de Hervormde Vrouw en is tegen kostprijs te koop.

Graag evalueren wij de inhoud, het gebruik en de vorm van Opvoedingsbron. Zo kunnen wij ons product aanscherpen en nog beter toepasbaar maken voor u als lezer.
Wilt u zo vriendelijk zijn om een paar vragen voor ons te beantwoorden? De antwoorden van de vragenlijst worden anoniem behandeld. De vragenlijst bevat 16 vragen, verdeeld over 3 blokjes. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts een paar minuten.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Ds. J.P. Nap (Mannenbond), Gertruud de Koeijer (Vrouwenbond), Kees Codee (Bond van Hervormde Zondagsscholen) en Fenny den Boer (HGJB)