Skip survey header

VÕRO KEELE KAVVÕSTOPMISPROGRAMM 2010/2011, 1. PÄÄTÜKK

Alostus

Kavvõstopmisprogrammi päätüküq omma kuun peris mitmist ülesandist ja mi ei arvagi, et Sa jovvat üte kõrraga kõik ülesandõq ärq tetäq. Võit tetäq ka peris ütekaupa, ku tõistmuudu ei saaq. Piäq õnnõ meelen, et egäkõrd piät uma nime alostustõ kirjä pandma ni uma tüü viimädse leheküle pääl ärq pästmä (seivmä). Edimäne kõrd vastatõn, olõq hää, ja märgiq ärq ka uma kuul vai ammõt ni e-post.

HÄÄD JA HUVVI PAKVAT VÕRO KEELE OPMIST SULLÕ!


* Niisama kaemisõs ei olõq vaia umma nimme vai muud kirjä panda.

* Ku kaet õnnõ niisama, sõs ärq seivgu päätükkü viimädse leheküle pääl.