Skip survey header

Top Ženy Česka

(Uveďte jméno a příjmení ženy, kterou nominujete.)
2.

KONTAKT NA NOMINOVANOU OSOBU:

(Uveďte, čím je nominovaná žena výjimečná a proč by právě ona měla patřit mezi TOP ženy Česka. Tato část nominačního formuláře je povinná.)
4.

VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE:

This question requires a valid email address.
* Povinné údaje.

 

Kandidátky od 15. dubna 2018 do 30. června 2018 nominuje široká veřejnost, jednotliví porotci ankety TOP ženy Česka a nominovat se mohou i samy ženy působící v privátní a veřejné sféře.

Odesláním tohoto formuláře uděluji Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely Pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Souhlas dle tohoto odstavce uděluje Účastník Pořadateli na dobu pěti (5) let. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.