Skip survey header

Utvärdering

3. Hur har kontakten med ABC-Gruppen fungerat?
DåligGodkändBraMycket bra
4. Har du fått bra svar om du haft några frågor?
DåligGodkändBraMycket bra
5. Hur tycker du att utprovningen har fungerat?
DåligGodkändBraMycket bra