ORAN Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuru Formu

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
4. Girişimci Statüsü *This question is required.
Calendar
9. Cinsiyet *This question is required.
10. Eğitim Durumu *This question is required.
13. Daha Önce Bir İş Kurma Tecrübeniz Oldu mu ? *This question is required.
14. Eğitim Almak İstediğiniz İl *This question is required.
Eğitime katılım ücretsiz olup, eğitim sonunda sertifika alınabilmesi için eğitime en az %80 (seksen) oranında devam sağlanması gerekmektedir.

Eğitim grupları 20 şer kişi ile sınırlı olacaktır.