Skip survey header

Test: Jak trávili letní prázdniny známí filmoví hrdinové? Vyzkoušejte se!

První stránka

1. Ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny tráví Vašek letní prázdniny u dědy na chalupě a s tatínkem leze tajně po skalách. Kde se ve skutečnosti nachází pověstný "Dračí zub", na nějž lezou cestou na nákupy?